Jak piszemy: obejrzeć czy oglądnąć?

obejrzeć

Zależy od kontekstu

oglądnąć

Zależy od kontekstu

Zasadniczo obie podane formy czasownika są poprawne, choć obejrzeć to wersja powszechna, oficjalna, a oglądnąć funkcjonuje regionalnie, jako dialektyzm.

Gdyby głębiej przyjrzeć się strukturze czasownika dokonanego oglądnąć to zauważymy, że bliżej mu do formy teraźniejszej oglądać niż dokonanego obejrzeć. Mimo tego obie wersje są używane zamiennie.

 

Przykłady:

Chciałbym obejrzeć twoją prezentację przed rozpoczęciem lekcji.

Czy planujesz oglądnąć dzisiejszy mecz?

Powinieneś czasem obejrzeć się za siebie i zastanowić nad swoim postępowaniem.

Komentarze