Jak piszemy: obiado kolacja czy obiadokolacja – razem czy osobno?

obiadokolacja

Poprawna pisownia

obiado kolacja

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem tego rzeczownika to pisownia łączna.

Obiadokolacja to obiad jedzony w porze kolacji.

Obiadokolacja jest połączeniem dwóch rzeczowników: obiadu i kolacji. Poprzez dodanie cząstki -o- powstał rzeczownik złożony. Za poprawny zapis uważa się także formę z łącznikiem: obiad-kolacja.

Przykłady:

Obiadokolacja w hotelu była wyśmienita.
We Włoszech na obiadokolację często podaje się owoce morza.
Restauracja przedstawia przykładowe menu obiad-kolacji.

Komentarze