Jak piszemy: obmyślić czy obmyśleć?

obmyślić

Poprawna pisownia

obmyśleć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „obmyślić”.

Czasownik „obmyślić” pochodzi od czasownika „myśleć”, podobnie jak inne, np. domyślić, wymyślić, przemyśleć. Końcówka -ić w bezokoliczniku jest charakterystyczna dla czasowników, których formy czasu przeszłego kończą się na -ił (tu: obmyślił).

Przykłady użycia:
Musimy obmyślić jakiś dobry plan działania.
Potrzeba będzie dużo czasu, żeby dobrze to wszystko obmyślić.
Ona zawsze wszystko mądrze obmyśli.

Komentarze