Jak piszemy: oboje czy obydwoje?

Obie formy są poprawne.

 

Ten liczebnik zbiorowy oznacza dwie osoby różnej płci. Używamy go też, kiedy mówimy o dzieciach lub o przedmiotach, które jako rzeczowniki należą do pluralia tantum (rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej, np. drzwi).

 

Przykłady:

Oboje powinniście ze sobą porozmawiać.

Obydwoje drzwi pasowałoby do naszego nowego domu.

Komentarze