Jak piszemy: obojnak czy obojniak?

obojnak

Poprawna pisownia

obojniak

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest obojnak.

Obojnak to ktoś o dwóch płciach, mający narządy męskie i żeńskie, hermafrodyta. 

Poprawna forma to obojnak, która pochodzi od obojnactwa. Pisownia nie jest dokładnie wyjaśniona, istnieje jednak staropolskie słowo oboja, które oznacza płeć. Inna teoria mówi, że jest to połączenie dwóch wyrażeń: obojaki, czyli złożony z dwóch oraz dawnego określenia na bliźniaki - dwojak. Należy zatem zapamiętać jedyną dopuszczalną przez słowniki pisownię - obojnak.   

Przykłady:

Niektóre gatunki koralowców są obojnakami
Przykładem organizmu, który jest obojnakiem to ślimak. 
Niektóre kraje uznają obojnaków za trzecią płeć. 

Komentarze