Jak piszemy: obrócić czy obrucić?

obrócić

Poprawna pisownia

obrucić

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest obrócić

Obrócić, czyli nadać czemuś ruch kołowy, okrężny, odwrócić, przekręcić lub też zmienić coś w coś innego, przemieniać, przekształcać. 

Poprawny zapis z użyciem ó wynika z zasady ortograficznej, zgodnie z którą ó piszemy zawsze gdy wymienia się na a, e, o, a więc: obrócić, bo: obracać

Przykłady:

Niektóre wady można obrócić w zalety.
Mój przyjaciel każdą zwadę potrafi obrócić w żart. 
Iluzjonista w sztuczce obrócił kartę trzy razy, która później zniknęła.

Komentarze