Jak piszemy: obrót czy obrut?

obrót

Poprawna pisownia

obrut

Niepoprawna pisownia

Wyraz "obrót" piszemy z użyciem litery "ó".

 

Jak podaje Wielki słownik języka polskiego, "obrót" to '1. ruch przedmiotu lub jakiejś jego części wokół własnej osi lub wokół innego obiektu; 2. sposób, w jaki rozwijają się zdarzenia; 3. w ekonomii - transakcje kupna i sprzedaży'. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego ó piszemy, gdy wymienia się ono na o, e lub a w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). W wyrazie “obrót” następuje wymiana ó na o, np. obrót - obrotu. 

 

Przykłady:

Zaskoczył mnie taki obrót spraw. 

Ziemia wykonuje obrót wokół własnej osi z prędkością 465 metrów na sekundę. 

Kryzys gospodarczy może sprawić, że niejeden przedsiębiorca odnotuje rekordowo niski obrót swojej firmy. 

Komentarze