Jak piszemy: oczami czy oczyma?

oczami, oczyma

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne. 

 

„Oczami” i „oczyma” to formy narzędnika liczby mnogiej rzeczownika „oko” (w znaczeniu narządu wzroku). Forma „oczyma” jest przy tym formą przestarzałą i używaną znacznie rzadziej. 

 

Przykłady użycia:

Nic nie mówiła, tylko przewracała oczami.

Szukałam go oczami w tłumie, aż w końcu udało mi się dostrzec jego czerwoną kurtkę.

Zawsze kiedy patrzę na ten obraz, ogromnie wzrusza mnie postać ze smutnymi oczyma.

Komentarze