Jak piszemy: od razu czy odrazu – razem czy osobno?

od razu

Poprawna pisownia

odrazu

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to pisownia rozdzielna.

Od razu to nieodmienna fraza przysłówkowa, która zwykle towarzyszy czasownikowi.

To, że fraza od razu jest nieodmienna oznacza, że jego forma nie zmienia się w zależności od liczby ani przypadku. Wyrażanie od razu nie stopniuje się – w przeciwieństwie do bliskoznacznych wyrazów takich jak prędko lub szybko.

Przykłady:

Od razu po szkole odrobię lekcję.

Gdy wrócisz do domu od razu nakarm kota.

Deser zjesz od razu po obiedzie?

Komentarze