Jak piszemy: odbierz czy odbież?

odbierz

Poprawna pisownia

odbież

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „odbierz”.

 

Zastosowanie ma tutaj reguła ortograficzna głosząca, że pisownia „rz” obowiązuje w zakończeniach wyrazów: „arz”, „erz”, „mierz” i „mistrz”.

 

Przykłady:

Odbierz wreszcie ten telefon!

Odbierz dzisiaj Maciusia z przedszkola.

Komentarze