Jak piszemy: oddziałuje czy oddziaływuje?

oddziałuje

Poprawna pisownia

oddziaływuje

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to oddziałuje.

Oddziałuje czyli wpływa, wywiera wpływ na coś, skutkuje czymś, skłania do określonych zachowań, a także w kontekście chemicznym oznacza spowodowanie reakcji. 

Oddziaływuje jest nieprawidłową formą powstałą z połączenia dwóch poprawnych zapisów: oddziałuje oraz oddziaływa.  

Przykłady:

Ocieplenie klimatu negatywnie oddziałuje na większość gatunków roślin i zwierząt.
Udowodniono, że muzyka oddziałuje na wszystkie zmysły człowieka.
Ciała fizyczne oddziałują na siebie magnetycznie, elektrostatycznie lub grawitacyjnie.

Komentarze