Jak piszemy: odpoczął czy odpoczoł?

odpoczął

Poprawna pisownia

odpoczoł

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „odpoczął”.

 

Forma „odpoczął” to męska forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego czasownika „odpocząć”.

W formach męskich czasu przeszłego liczby pojedynczej czasowników zakończonych na -ąć przed ł pisze się ą, np. płynął, dął, wziął, minął.

 

Przykłady użycia:

Na wakacjach odpoczął w końcu od pracy i nawału obowiązków.

Odpoczął chwilę i biegł dalej.

Komentarze