Jak piszemy: odświerzyć czy odświeżyć

odświeżyć

Poprawna pisownia

odświerzyć

Niepoprawna pisownia

Czasownik odświeżyć zapisywany jest z użyciem ż.

Odświeżyć, czyli przywrócić pierwotny wygląd lub stan czemuś, uczynić coś świeżym lub rześkim.

Odświeżać jest formą pochodzącą od świeży. W polszczyźnie wyraz ten jest używany od XV wieku i najpewniej przywędrował od naszych południowych sąsiadów (Czechów lub Bułgarów), gdzie pojawia się svezi. Oznacza to, że dzisiejszy zapis przez ż jest uwarunkowany historycznie.

Przykłady:

Czas odświeżyć stare znajomości.
Trzeba go znaleźć i odświeżyć mu pamięć.
Jeśli strona się nie załaduje, spróbuj ją odświeżyć.

Komentarze

~ Magda
11/15/22, 2:51 PM
Odswiezyc
~ Grzegorz
6/2/20, 3:38 PM
Ok