Jak piszemy: ogólnodostępny czy ogólno dostępny – razem czy osobno?

ogólnodostępny

Poprawna pisownia

ogólno dostępny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „ogólnodostępny”.

 

Słowo składa się z dwóch członów. „Dostępny” zawiera główne znaczenie, natomiast „ogólno” je dookreśla. Reguła mówi, że takie złożenia – nazywane przymiotnikami złożonymi – zapisujemy łącznie.

 

Przykłady:

Książki w tej bibliotece są ogólnodostępne.

Ogólnodostępne informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Komentarze