Jak piszemy: OIOM czy OJOM?

OIOM

Poprawna pisownia

OJOM

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik OIOM zapisujemy z użyciem i.

OIOM to skrót pochodzący od Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, czyli miejsca, do którego trafiają pacjenci w najcięższym stanie. Na OIOM-ie zapewniana jest całodobowa opieka pielęgniarek i lekarzy-specjalistów.

Poprawny zapis wyjaśnia rozwinięcie skrótu.  Błędny OJOM wynika z wymowy, gdzie dochodzi do uproszczeń w artykulacji dwóch sąsiadujących ze sobą samogłosek.

Przykłady:

Z ostrego dyżuru prędko przewieźli go na OIOM i podłączyli pod respirator.
Kowalski po wypadku spędził kilka tygodni na OIOM-ie.
Pacjentów przebywających na OIOM-ie może odwiedzać tylko najbliższa rodzina.

Komentarze