Jak piszemy: okaże czy okarze?

okaże

Poprawna pisownia

okarze

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest okaże.

Okaże, czyli pokaże, przedstawi, a także: dać dowód czegoś, uzewnętrznić jakiś stan lub uczucie, wykazać, pokazać coś, np. do obejrzenia.

Okaże jest formą w 3 osobie liczby pojedynczej w czasie przyszłym pochodzącą od okazywać. Poprawny zapis wynika więc z obecności wymiennego ż i oboczności ż:z okaże, bo: okazywać

Przykłady:

Jeśli jutro klientka okaże niezadowolenie, należy przyjąć reklamację.
Nie sądzę, że wymiar sprawiedliwości okaże współczucie wobec twoich czynów.
Niedługo okaże się, kto rzeczywiście miał rację.

Komentarze

~ lagodna5
8/20/19 10:53 PM
Wartałoby dodać choć małe sprostowanie w przypadku użycia dwukołowej taczki - w takiej OKARZE nie ma miejsca na "Ż". Pozdrawiam.