Jak piszemy ól czy ul

ul

Poprawna pisownia

ól

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik ul zapisywany jest z użyciem u.

Ul – pomieszczenia dla pszczół w postaci małych domków wykonanych najczęściej z drewna, używane do hodowli tych owadów.

Ul w postaci zapisywanej przez u znany był już w XVI wieku. Wówczas określał otwór, dziurę, wydrążenie. Oznacza to, że pisownia uwarunkowana jest historycznie. Należy także zwrócić uwagę, że w polszczyźnie wyrazy, które rozpoczynają się od ó należą do wyjątków (np.: ósemka, ówdzie, itp.).

UWAGA: Ul może występować także jako skrót od wyrazu ulica, jednak należy pamiętać, że tego typu skrótowce muszą być zakończone kropką, np.: ul. Długa.

Przykłady:

W pasiece jest tylko jeden czerwony ul.
Pszczoły w ulu produkują miód.
Najlepszy miód powstaje wtedy, gdy ule stoją blisko łąk i sadów.

Komentarze

~ no bywa no
2/11/19, 9:30 PM
Óla kupiła ól