Jak piszemy: ołtarz, ołtasz czy ołtaż?

ołtarz

Poprawna pisownia

ołtasz, ołtaż

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „ołtarz”.

 

Wyraz „ołtarz” jest przykładem zastosowania reguły ortograficznej, zgodnie z którą piszemy „rz” w końcówkach „-erz”, „-arz”, „-mierz”, „-mistrz”.

 

Przykłady:

Ołtarz jest najważniejszym miejscem w kościele.

Podczas pożaru archikatedry zniszczeniu uległ ołtarz główny.

Komentarze