Jak piszemy: opatrzeć czy opatrzyć?

opatrzyć

Poprawna pisownia

opatrzeć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "opatrzyć".

Wyrazu "opatrzyć" używamy w kilku znaczeniach:

1) oczyścić ranę i założyć opatrunek,

2) uzupełnić tekst np. o rysunki, fotografie;

3) wyposażyć w coś niezbędnego;

4) zamieścić na dokumencie pieczęć, stempel lub podpis;

5) naprawić urządzenie;

6) udzielić sakramentów.

W pierwszym i drugim znaczeniu słowa "opatrzeć" i "opatrzyć" są najczęściej mylone.

Przykłady użycia:

Trzeba opatrzyć ranę, aby nie wdało się zakażenie.

Mam zamiar opatrzyć artykuł barwnymi fotografiami.

Dokument należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym.

Komentarze

~ Edzio
3/14/24, 7:45 PM
A jak coś się opatrzyło?