Jak piszemy: oprócz czy oprucz?

oprócz

Poprawna pisownia

oprucz

Niepoprawna pisownia

Przyimek ten zapisujemy z użyciem "ó" – "oprócz".

 

Słowo to służy do wyłączenia danego elementu z jakiegoś zakresu, o którym mówimy. Zazwyczaj nazwa tego elementu pada w zdaniu po przyimku "oprócz".

Pierwsze formy tego przyimka pojawiły się w polszczyźnie już w XV wieku, a w kolejnych ulegały licznym przekształceniom, aż do formy współczesnej. Wcześniej "oprócz" był znany m.in. jako "procza".

Nie istnieje zasada regulująca poprawną pisownię tego przyimka, należy więc uznać, że jego forma jest uwarunkowana historycznie i wymaga od użytkownika zapamiętania.

 

Przykłady:

Na lekcję języka polskiego przyszli wszyscy oprócz Lidki.

Oprócz tego, że nie umiem śpiewać, to jeszcze w tańcu idzie mi nie najlepiej.

Zwiedzili całe zoo oprócz sektora z tygrysami.

Komentarze