Jak piszemy: opróżnia czy oprużnia

opróżnia

Poprawna pisownia

oprużnia

Niepoprawna pisownia

Forma poprawna: opróżnia.

Opróżnia to forma w 3 osobie liczby mnogiej czasownika opróżniać. Oznacza usunąć coś z czegoś, czynić coś pustym.

Opróżnia jest wyrazem niewymiennym, a więc trzeba zapamiętać, że tylko zapis przez ó jest poprawny.

Przykłady:

Ekipa remontowa opróżnia pomieszczenie przed przebudową.
Przed zakończeniem roku musimy opróżnić wszystkie szafki.
Gdy mama nie widzi, opróżniam pudełko z czekoladkami.

Komentarze