Jak piszemy: organy czy organa?

organy, organa

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

Wyraz „organy” to forma mianownika liczby mnogiej rzeczownika „organ” w znaczeniu zarówno „narządy” (część organizmu ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego pełniąca określone funkcje), jak i „urząd, instytucja”.

Wyraz „organa” to forma mianownika liczby mnogiej rzeczownika „organ” tylko w znaczeniu „urząd, instytucja”.

Przykłady użycia:
Organa ścigania okazały się w tym przypadku nieskuteczne.
Na wykładzie omawialiśmy dziś organy słuchu człowieka.
Jego zdaniem organy władzy nie są godne zaufania.

Komentarze