Jak piszemy: ortografii czy ortografi?

ortografii

Poprawna pisownia

ortografi

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “ortografii”. 

 

Wyraz “ortografii” jest formą dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej oraz dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika “ortografia”. Oznacza on zbiór reguł dotyczących poprawnej pisowni w danym języku. 

Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego wyrazy obce, które w mianowniku liczby pojedynczej mają przed końcówką -ia spółgłoskę wargową p, b, f lub w, zapisujemy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz w dopełniaczu liczby mnogiej z -ii na końcu.

Reguła ta odnosi się do rzeczownika “ortografia”, ponieważ jest on wyrazem obcym (pochodzi z greckiego ortographia) zakończonym na -fia. 

 

Przykłady:

Redaktor powinien doskonale znać zasady ortografii. 

Od kilku lat uczę się języka francuskiego, ale wciąż nie mogę opanować jego ortografii. 

W szkole podstawowej byłam najlepsza z ortografii. 

Komentarze