Jak piszemy: ośćmi czy ościami?

ośćmi, ościami

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

Formy „ośćmi” i „ościami” to formy narzędnika liczby mnogiej rzeczownika „ość”. Obie są poprawne. Forma „ośćmi” jest przy tym rzadsza, ale również notowana przez słowniki.

Przykłady użycia:
Mój kot połyka ryby z ościami.
Nad morzem jadłem pyszną rybę z niebieskimi ośćmi.

Komentarze