Jak piszemy: ośmiotysięczniki czy ośmio tysięczniki – razem czy osobno?

ośmiotysięczniki

Poprawna pisownia

ośmio tysięczniki

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest pisownia łączna.

Ośmiotysięcznik to szczyt górski wznoszący się powyżej 8000 m n.p.m.

Ośmiotysięczniki to forma w mianowniku liczby mnogiej pochodząca od rzeczownika ośmiotysięcznik. Zapis łączny wyjaśnia budowa wyrazu, który składa się z cyfry osiem oraz liczby tysiąc, tym samym tworząc tak zwany liczebnik prosty (jednoczłonowy).

Przykłady:

Znany alpinista zdobył w swoim życiu już 3 ośmiotysięczniki.
Jerzy Kukuczka jako drugi zdobył wszystkie ośmiotysięczniki.
Na kuli ziemskiej znajduje się 14 ośmiotysięczników.

Komentarze