Jak piszemy: osobą czy osobom?

osobą

Zależy od kontekstu

osobom

Zależy od kontekstu

Wszystko zależy od tego, w jakim kontekście używamy tego wyrażenia. Obie wskazane postacie rzeczownika osoba są poprawne, ale są to dwie różne formy deklinacyjne.

Osobą to narzędnik liczby pojedynczej, np. Janek przyjdzie z osobą towarzyszącą.
Osobom to celownik liczby mnogiej, np. Osobom nietrzeźwym wstęp wzbroniony.

Analogiczne formy narzędnika (l. poj) i celownika (l. mn.) przybierają inne rzeczowniki i przymiotniki zakończone na -a, np. forma, tata, Iwona, piękna, ekskluzywna.

Przykłady:
Z tą osobą nie chce mieć nic do czynienia. Co więcej, osobom z jej towarzystwa również nie można ufać.
Osobom nieletnim alkoholu się nie sprzedaje.
Tu mamy przykład z osobą prawną, a tu z osobą fizyczną – nadal nie wiem, czym się różnią te dwa terminy.

Komentarze

~ Somsiad Janusza
9/30/19 1:05 PM
Dziemki
~ Mitka
4/20/19 6:26 AM
Dzk
~ Amelia Knop
1/31/19 5:09 PM
Dzk
~ Lolz
6/6/18 1:52 PM
Dzięki
~ Ola
4/23/18 5:06 PM
Xd dzięki