Jak piszemy: osobą czy osobom?

osobą

Zależy od kontekstu

osobom

Zależy od kontekstu

Wszystko zależy od tego, w jakim kontekście używamy tego wyrażenia. Obie wskazane postacie rzeczownika osoba są poprawne, ale są to dwie różne formy deklinacyjne.

Osobą to narzędnik liczby pojedynczej, np. Janek przyjdzie z osobą towarzyszącą.
Osobom to celownik liczby mnogiej, np. Osobom nietrzeźwym wstęp wzbroniony.

Analogiczne formy narzędnika (l. poj) i celownika (l. mn.) przybierają inne rzeczowniki i przymiotniki zakończone na -a, np. forma, tata, Iwona, piękna, ekskluzywna.

Przykłady:
Z tą osobą nie chce mieć nic do czynienia. Co więcej, osobom z jej towarzystwa również nie można ufać.
Osobom nieletnim alkoholu się nie sprzedaje.
Tu mamy przykład z osobą prawną, a tu z osobą fizyczną – nadal nie wiem, czym się różnią te dwa terminy.

Komentarze

~ Jo
12/25/22, 8:44 AM
No nwm ale dzk
~ Nie podam
12/21/20, 9:20 AM
Thx
~ JM
8/25/20, 11:59 AM
Dzik
~ Grzesiex
6/10/20, 9:40 AM
łatwe, pozdro byki
~ Rafał
5/14/20, 11:02 AM
Dzięki
~ Caban
3/1/20, 8:29 PM
Senkju
~ Somsiad Janusza
9/30/19, 1:05 PM
Dziemki
~ Mitka
4/20/19, 6:26 AM
Dzk
~ Amelia Knop
1/31/19, 5:09 PM
Dzk
~ Lolz
6/6/18, 1:52 PM
Dzięki
~ Ola
4/23/18, 5:06 PM
Xd dzięki