Jak piszemy: ostrożnie czy ostrorznie?

ostrożnie

Poprawna pisownia

ostrorznie

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest „ostrożnie”.

 

"Ostrożnie" to określenie na działanie z rozwagą.

"Ostrożnie" zapisujemy przez „ż”. Działa tu zasada historyczna. W języku prasłowiańskim słowo "ostrożny" zapisywane było o(b)storžьnъ, gdzie "ż" występowało przed "r", co zgodnie z obecnymi zasadami jest uzasadnieniem pisowni „ż”.

 

Przykłady:

Przewoziła jajka ostrożnie, ale i tak dwa się stłukły.

Ostrożnie zamknęła drzwi i poszła do pracy.

Podawał jej szklankę ostrożnie, żeby się nie skaleczyła.

Komentarze

~ Pug
1/18/23, 2:21 PM
Dziękuję wam