Jak piszemy: Oświecenie czy oświecenie – małą czy wielką literą?

oświecenie

Poprawna pisownia

Oświecenie

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "oświecenie".

Oświecenie to prąd społeczno-kulturowy, który istniał w Europie w XVII-XIX w., głoszący kult rozumu i wiedzy, a jednocześnie epoka, w której był popularny. W przypadku tego wyrazu zastosowanie ma reguła ortograficzna, zgodnie z którą nazwy okresów, epok i prądów kulturalnych zapisujemy małą literą.

Przykłady użycia:

W oświeceniu sformułowano prawa człowieka.

Jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia jest Franciszek Bohomolec.

Komentarze