Jak piszemy: osz ty czy oż ty?

oż ty

Poprawna pisownia

osz ty

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie „oż ty” piszemy przy użyciu ż

 

„Oż” to połączenie wykrzyknika o z partykułą ż wzmacniającą następującą po niej wypowiedź.

Wyraz „oż” pisze się przez ż, które jest partykułą.

 

Przykłady:

ty nicponiu!
ty mój aniele!
Oż ty obiboku!

Komentarze