Jak piszemy: ów czy uw?

ów

Poprawna pisownia

uw

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "ów".

Ów to zaimek, które może mieć różne zastosowanie, m.in. może towarzyszyć rzeczownikowi i wyróżniać kogoś lub coś spośród innych; może też oznaczać osobę lub rzecz bliżej nieokreśloną. Jego pisownia jest związana ze względami historycznymi - w języku prasłowiańskim zapisywano go jako ovъ i oznaczał coś, co znajduje się w pobliżu.

Przykłady użycia:

Ów mężczyzna nie pokazał się już więcej w tym parku.

Po wypadku ów człowiek niepostrzeżenie zniknął.

Komentarze