Jak piszemy: ówczesny czy uwczesny?

ówczesny

Poprawna pisownia

uwczesny

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „ówczesny”.

 

Wyraz "ówczesny" jest używany do określania czasów, o których jest mowa. Powstał od wyrażenia "ów czas", czyli "tamten czas".

„Ó” w wyrazie "ówczesny" jest niewymienne, ale to jeden z wyrazów, w których „ó” występuje na początku, tak jak: ósmy, ósemka, ówdzie.

 

Przykłady: 

Rycerze, jak na ówczesne czasy, mieli ciekawe zbroje.

Uchwałę podpisał ówczesny prezydent.

Ówczesne dzieci miały obowiązek noszenia fartuszków szkolnych.

Komentarze

~ NOone
12/21/21, 9:51 PM
ok dzk