Jak piszemy: pamiętnik czy pamientnik?

pamiętnik

Poprawna pisownia

pamientnik

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „pamiętnik”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że „ę” piszemy przed spółgłoskami zwartymi: „p”, „b”, „t”, „d”, „k”, „g”. W naszym słowie „ę” występuje przed „t”.

 

Przykłady:

Hania od roku prowadzi pamiętnik.

Zosia czyta swoje pamiętniki ze szkoły podstawowej.

Komentarze