Jak piszemy: pantoflarz czy pantoflaż?

pantoflarz

Poprawna pisownia

pantoflaż

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik pantoflarz zapisujemy z użyciem rz

Pantoflarz to potoczne i pejoratywne określenie mężczyzny, który pomaga kobiecie, ulegający wpływom żony. 

Pierwotne znaczenie pantoflarza, to szewc wyrabiający miękkie obuwie domowe lub człowiek chodzący tylko w pantoflach, stąd wynika reguła poprawnej pisowni, która mówi, że w rzeczownikach oznaczających zakończonych na -arz i -erz zawsze występuje rz.

Przykłady:

Pantoflarz, zamiast wyjść z nami na mecz, został w domu.
Nazywają mnie pantoflarzem, bo często pomagam żonie w obowiązkach domowych.
Przez małżeństwo stał się okropnym i posłusznym żonie pantoflarzem.

Komentarze