Jak piszemy: papież czy papierz?

papież

Poprawna pisownia

papierz

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma tego rzeczownika to papież przez ż na końcu.

 

Według zasady ż w wyrazach języka polskiego zapisujemy wówczas, gdy wymieniają się na dz, , g, h, r, s, z lub ź w pokrewnych formach tych wyrazów. Reguła ta ma zastosowanie w przypadku rzeczownika papież: papież – papieski (dochodzi do wymiany ż na s).

Ciekawostką jest fakt, że polska wersja określenia biskupa Rzymu pochodzi bezpośrednio z języka czeskiego – papež.

 

Przykłady:

Od 2013 roku papieżem jest Franciszek.

Według tradycji biblijnej przyjmuje się, że pierwszym papieżem był św. Piotr.

Podczas wycieczki do Rzymu udało mi się wziąć udział w audiencji z papieżem.

Komentarze