Jak piszemy: Papież czy papież - dużą czy małą literą?

Papież

Zależy od kontekstu

papież

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

1. Zasadniczo słowo to zapisujemy małą literą, np.: Wczoraj wybrano nowego papieża.

2. W tekstach okolicznościowych czy listach ze względów grzecznościowych czy emocjonalnych używamy dużej litery, np.: Do Papieża Franciszka.

Komentarze