Jak piszemy: parafia czy parafja?

parafia

Poprawna pisownia

parafja

Niepoprawna pisownia

We współczesnej polszczyźnie funkcjonuje rzeczownik "parafia".

 

Według słownika jest to jednostka administracyjna w Kościele chrześcijańskim, w której nadzór sprawuje proboszcz. Rzeczownik ten pochodzi z języka greckiego. Wersja "parafja" również jest poprawna, jednak, jak podaje słownik pod redakcją Witolda Doroszewskiego, popularna była raczej w dawnej polszczyźnie.

 

Przykłady:

Parafia proboszcza Andrzeja liczy dwa tysiące mieszkańców.

W naszej parafii odwiedziny kolędowe zaczynają się z początkiem stycznia.

W tym roku parafia zrezygnowała z organizacji odpustu.

Komentarze