Jak piszemy: parę czy pare?

parę

Poprawna pisownia

pare

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "parę".

 

Wyraz "parę" ma kilka znaczeń, ale jego pisownia od nich nie zależy. Zapisujemy go zawsze tak samo, czyli z samogłoską nosową ę w wygłosie.

 

"Parę" może pełnić w zdaniu funkcję liczebnika nieokreślonego. Oznacza małą ilość czegoś, kilka, trochę.

 

Przykłady:

 

Wypożyczyłam parę książek.

Mam do załatwienia parę spraw.

Wrócę za parę dni.

 

Może być też formą biernika liczby pojedynczej rzeczownika "para" oznaczającego: 1. dwoje ludzi, zwierząt lub przedmiotów, 2.substancję w stanie lotnym wydobywającą się z cieczy lub ciał stałych w efekcie ogrzewania; para wodna.

 

Przykłady:

 

Spotkałem w parku parę zakochanych.

Muszę sobie kupić nową parę butów.

Widzę parę unoszącą się nad garnkiem z zupą.

Komentarze

~ Nick
8/21/22, 5:40 AM
Od zawsze
~ zyga
5/30/22, 4:32 PM
od kiedy pare jest niepoprawne?