Jak piszemy: partykuła czy partykóła?

partykuła

Poprawna pisownia

partykóła

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „partykuła”.

 

"Partykuła" to pojęcie używane w językoznawstwie. Jest to nieodmienna część mowy, która w zdaniu pełni rolę pomocniczą, polegającą na modyfikacji sensu wyrazu lub wypowiedzi.

„U” w wyrazie "partykuła" jest związane z pochodzeniem tego słowa od łacińskiego particula, czyli cząsteczka.

 

Przykłady: 

Kasia nie mogła zrozumieć, czym jest partykuła.

Zasady pisowni z partykułą "nie" bywają skomplikowane.

Zrozumiała, że "niech" jest partykułą rozkazującą.

Komentarze