Jak piszemy: patriota czy patrjota?

patriota

Poprawna pisownia

patrjota

Niepoprawna pisownia

Prawidłowy zapis to patriota.

Patriota to człowiek kochający swoją ojczyznę, zdolny do poświęceń dla swojego kraju, wierny ojczyźnie.

Poprawny zapis wynika z zasady ortograficznej, która mówi, że samogłoskę i piszemy zawsze wtedy, gdy występuje w znaczeniu głoski j, np. patriota, radio.

Przykłady:

Nie tylko patriota powinien znać wszystkie zwrotki hymnu.
Józef Piłsudski był wielkim patriotą, który doprowadził Polskę do odzyskania niepodległości.
Na apelu wyrecytował wiersz o polskim patriocie.

Komentarze