Jak piszemy: Patrycji, Patryci czy Patrycii?

Patrycji

Poprawna pisownia

Patryci, Patrycii

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „Patrycji”.

 

„Patrycji” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczownika „Patrycja” (imię żeńskie).

Końcówkę -ji piszemy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych w mianowniku na -ja występującym po: s, z, c, np. stacja – stacji, restauracja – restauracji.

 

Przykłady użycia:

Dzisiaj w szkole nie było Patrycji.

Na przyjęciach u Patrycji zawsze bawię się świetnie.

Komentarze