Jak piszemy: patrz czy pacz?

patrz

Poprawna pisownia

pacz

Niepoprawna pisownia

Wyraz „patrz” piszemy przy użyciu rz

 

„Patrz” to tryb rozkazujący czasownika "patrzeć".

W wyrazie „patrz” występuje rz, ponieważ zgodnie z zasadami języka polskiego rz piszemy po spółgłoskach: btdkpgch oraz j.

Wyjątkami od tej reguły są formy wyższe i najwyższe przymiotników, a także inne słowa, w których zamiast oczekiwanego rz występuje sz (na przykład w wyrazie kształt).

 

Przykłady:

Patrz dalej, między tymi drzewami.
Nie patrz tak na mnie.
I patrz co zrobiłeś!

Komentarze

~ Hhjj
12/8/22, 4:43 PM
Pacz