Jak piszemy: pauza czy paułza?

pauza

Poprawna pisownia

paułza

Niepoprawna pisownia

Poprawnie powinniśmy zapisać: pauza.

Jest to przerwa w wykonywaniu jakiejś czynności lub w odbywającym się procesie. Pauzą nazywa się kilkuminutową szkolną przerwę między lekcjami, ale także znak interpunkcyjny w tekście, czy przerwę między dźwiękami utworu muzycznego o określonej wartości rytmicznej.

Przykłady:

W jaki sposób pauzy zapisujemy na pięciolinii?

Podczas pauzy spotkaliśmy się na szkolnym boisku by zrobić dogrywkę meczu.

Dobry korektor poprawi wszystkie nieprawidłowo postawione pauzy.

Komentarze