Jak piszemy: pędy czy pendy?

pędy

Poprawna pisownia

pendy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "pędy".

 

Ten rzeczownik w liczbie mnogiej pochodzi od czasownika "pędzić". Reguła mówi, że "ę" piszemy przed spółgłoskami zwartymi: "p", "b", "t", "d", "k", "g". W naszym słowie głoska nosowa stoi bezpośrednio przed "d".

 

Przykłady:

Twój pęd do kariery jest zaskakujący.

Pędy tej rośliny są niesamowicie grube.

Komentarze