Jak piszemy: pejoratywna czy peioratywna?

pejoratywna

Poprawna pisownia

peioratywna

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pejoratywna.

Pejoratywna to rodzaj żeński pochodzący od pejoratywny - nacechowany negatywnie, mający odcień ujemny, o znaczeniu ujemnym.

Jedynym poprawnym zapisem jest ten z użyciem j. Wynika to z prostej zasady, która mówi, że gdy po samogłosce występuje j, wówczas piszemy je zgodnie z wymową.  

Przykłady:

Dlaczego Twoja opinia wobec niego jest tak pejoratywna?
Ta pejoratywna wypowiedź na temat dzieła powielana jest przez krytyków.
Owy spór ma charakter pejoratywny, ponieważ jest w nim zbyt wiele niedomówień.

Komentarze