Jak piszemy: pejzaż czy pejzarz, pejzasz?

pejzaż

Poprawna pisownia

pejzarz, pejzasz

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest "pejzaż".

 

Pejzaż oznacza obraz lub dziedzinę plastyki przedstawiającą krajobraz.

"Pejzaż" zapisywany jest z użyciem ż zgodnie z zasadą, że wyrazy zakończone na  lub obcego pochodzenia powinny być pisane przez ż. "Pejzaż" do polszczyzny przeniknął z języka francuskiego, gdzie występuje w tym samym znaczeniu: paysage.

 

Przykłady:

Poszedł w plener, żeby namalować pejzaż.

Motywem przewodnim wystawy był pejzaż.

Pejzaż przedstawiał góry i dolinę.

Komentarze