Jak piszemy: percepować czy percypować?

percypować

Poprawna pisownia

percepować

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "percypować".

 

"Percypować", czyli odbierać jakieś zjawiska za pomocą zmysłów, świadomie postrzegać coś. Mimo że słowo to pochodzi od rzeczownika "percepcja", ma nieco inny rdzeń.

 

Przykłady:

Ucho ludzkie może percypować dźwięki o różnym natężeniu.

Każdy człowiek może inaczej percypować daną barwę.

Komentarze