Jak piszemy: permamentny czy permanentny?

permanentny

Poprawna pisownia

permamentny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "permanentny".

 

Tę pisownię wyjaśnia pochodzenie przymiotnika "permanentny" od łacińskiego słowa permanens. Wyraz ten oznacza coś stałego, ciągłego, trwającego nieprzerwanie.

 

Przykłady:

Żyję w permanentnym stresie.

Zdecydowałam się na makijaż permanentny.

Niestabilne zatrudnienie budzi we mnie permanentny niepokój. 

 

Błąd w zapisie przymiotnika “permanentny” wynika najprawdopodobniej z nieprawidłowej, niedbałej wymowy tego wyrazu.

Komentarze