Jak piszemy: pięćdziesiąt czy piędziesiąt?

pięćdziesiąt

Poprawna pisownia

piędziesiąt

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "pięćdziesiąt".

Pięćdziesiąt to liczebnik główny, którym możemy zastąpić liczbę 50. Składa się ze słowa pięć i dziesiąt, podobnie jak inne liczebniki tego typu, np. sześćdziesiąt, osiemdziesiąt.

Przykłady użycia:

Mój tata w sobotę skończył pięćdziesiąt lat.

Do dyspozycji gości mamy pięćdziesiąt w pełni umeblowanych pokojów.

Komentarze