Jak piszemy: piękny czy pienkny?

piękny

Poprawna pisownia

pienkny

Niepoprawna pisownia

Porawna forma to "piękny".

 

Przymiotnikiem "piękny" określamy osobę, rzecz czy zjawisko wywołujące przyjemność, kiedy się na nie patrzy. 

Samogłoskę nosową ę zapisujemy m.in. przed spółgłoskami zwartymi: p, b, t, d, k, g. Zgodnie z tą zasadą poprawny zapis to "piękny".

 

Przykłady: 

Zachód słońca był tak piękny, że następnego dnia także wyszli, aby go zobaczyć.

Był tak piękny, że nikt nie zwrócił uwagi na jego zabłocone buty.   

Piękny kot wylegiwał się w promieniach wiosennego słońca.

Komentarze