Jak piszemy: pierwszy czy pierszy?

pierwszy

Poprawna pisownia

pierszy

Niepoprawna pisownia

Prawidłowy zapis to "pierwszy".

 

"Pierwszy", czyli liczebnik porządkowy odpowiadający liczbie jeden, znajdujący się na początku, najważniejszy, lepszy od innych oraz pierwszy dzień miesiąca. 

Pisownia z użyciem "w" znana była już w staropolszczyźnie. Pierwszymi formami były "pirwo" i "najpirwiej", z których wykształcił się dzisiejszy "pierwszy". Błędna pisownia wynika z wymowy, gdzie dochodzi do uproszczeń w artykulacji dźwięcznego "r" i "w".  

 

Przykłady:

Pierwszy raz nurkowałem w morzu i widziałem koralowce. 
Do mety jako pierwszy dotarł zawodnik z numerem jeden. 
Od pierwszego przeprowadzamy się do nowego mieszkania.

Komentarze